Opleiding Sportmassage

Friesland

Opleiding sportmassage Friesland

DOEL VAN DE OPLEIDING

De Opleiding Sportmassage Friesland houdt zich sinds 1984 bezig met het opleiden van mensen die belangstelling hebben voor Massage en Sportverzorging zoals Tapen, Bandageren en EHBSO (Eerste Hulp bij Sport Ongevallen) en Reanimatie inclusief AED. 

De Opleiding Sportmassage Friesland (OSF) is als opleidingsinstituut erkend door het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS). 

Ook zijn wij erkend door de Vereniging Opleiders Sportmassage (VOS) , die haar examens laten uitvoeren door de Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage (NESM). 

Wij volgen het klachten- en tuchtreglement van beide bovenstaande organisaties. Je kunt dit op hun site bekijken.

Tevens zijn wij door MFFA(r) (Medic & Fire First Aid Europe) erkend als Trainingscenter inzake eerstehulpverlening, reanimatie en AED handelingen.

Inversieremmer
Sportmassage Friesland Bandage

De docenten van de opleiding hebben jarenlange ervaring als docent en examinator op het gebied van sportmassage. Zij staan borg voor een kwalitatief uitstekende opleiding waarbij de cursist centraal staat.

Wij hopen je binnenkort te mogen begroeten als cursist bij onze opleiding en daarna als collega-sportmasseur.

Wietske Wind

Wij staan geregistreerd in  het CRKBO register (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)

Dit betekent dat:

  • Wij voldoen aan de kwaliteitscode voor kort onderwijs;
  • Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW-heffing.
  • U korting krijgt op het examengeld van het NGS

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs

Wij staan geregistreerd in het CRKBO register (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs).

MFFA® (Medic & Fire First Aid Europe)

Door het MFFA zijn wij erkend als trainingscenter inzake eerstehulpverlening en AED handelingen.

Nederlands Genootschap voor Sportmassage

Wij leiden o.a. op voor het door KCE (Kwaliteits Centrum Examens) erkende diploma sportmassage van het NGS.

Vereniging Opleiders Sportmassage

Ook zijn wij erkend door de Vereniging Opleiders Sportmassage (VOS).