Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Per opleiding/cursus worden niet meer dan 20 cursisten ingeschreven, bij Ontspanningsmassage 14 cursisten. Bij onvoldoende deelname (minder dan 10) behoudt de leiding zich het recht voor de opleiding/cursus niet door te laten gaan.

1.1. De aanmelding geschiedt door het invullen van het aanmeldingsformulier. De aanmelding is van kracht wanneer het inschrijfgeld is bijgeschreven op onze rekening.

IBAN NL42INGB0007893124 t.n.v. Opleiding Sportmassage Friesland te Leeuwarden.

Het overige cursusgeld moet voor aanvang van de cursus in ons bezit zijn.

LET OP
14 dagen bedenktijd bij ‘koop op afstand’
De opdrachtgever of deelnemer heeft het recht om tot 14 dagen nadat deze zich heeft ingeschreven, de overeenkomst te ontbinden of te annuleren zonder opgaaf van redenen. De opdrachtgever of deelnemer dient met een aangetekende brief kenbaar te maken van dit recht gebruik te willen maken. Dit geldt niet voor maatwerkproducten of op het moment dat het leertraject al van start is gegaan.

2. Na ontvangst van het inschrijfgeld, ontvangt u een uitnodiging voor de eerste les. Daar krijgt u het lesrooster en het complete boekenpakket.

De verzorgingskoffer met inhoud ontvangt u gedurende de opleiding (dit laatste alleen bij Sportmassage / Verzorging).

3. Bij voortijdige beëindiging van de opleiding Sportmassage / Verzorging geldt de volgende regeling:

Wanneer voor 1 november schriftelijk en aangetekend is opgezegd, volgt een restitutie van € 400,- wanneer het volledige lesgeld is voldaan. Bij Sportgerichte Massage is dit € 225,-. Vanaf 31 oktober wordt geen restitutie meer gegeven, ongeacht de reden van beëindiging.

Kosten van de opleidingen/cursussen:

Voor de actuele prijzen kijkt u op onze ‘Prijzen’ pagina. De hoogte van het examengeld wordt bepaald door de erkende examenorganisaties en is te vinden op de volgende websites: www.ngsmassage.nl en www.nesm.nl

EHBSO en Reanimatie/AED zijn alleen volgens afspraak te boeken. Hierbij is het aantal deelnemers bepalend.

Inschrijving (zie voorwaarde 1.1)

IBAN NL42INGB0007893124) t.n.v. Opleiding Sportmassage Friesland, De Blinen 12, 8941 BG Leeuwarden.

E-mail: info@sportmassagefriesland.nl

Website: www.sportmassagefriesland.nl

Het resterende opleiding/cursusgeld dient voor aanvang van de opleiding/cursus te zijn voldaan, tenzij met de cursusleiding anders is afgesproken.