STAP-budget

We krijgen regelmatig vragen m.b.t. het STAP-budget. Helaas is deze overheidsmaatregel (nog) niet op onze opleidingen van toepassing. Onze brancheverenigingen NGS en VOS zijn nog steeds in overleg met de overheid m.b.t. toekenning. Het huidige STAP-budget is  momenteel onderwerp van discussie a.g.v. misbruik door enkele grote aanbieders.