SPORTGERICHTE MASSAGE

Doel van de opleiding

De opleiding Sportgerichte Massage is gericht op het kunnen voldoen aan de minimumeisen voor het theoretische en praktische deel  van het examen van de Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage (NESM).

Modern opleiden bij Opleiding Sportmassage Friesland

Bij de Opleiding Sportmassage Friesland leiden we modern op. Dat wil zeggen dat we gebruik maken van digitale systemen voor lesmomenten, lesmateriaal en oefenmateriaal. Ook is de structuur van de opleiding aangepast, waardoor het mogelijk is om op eigen momenten te studeren.

Sinds 2020 maakt Opleiding Sportmassage Friesland gebruik van MS Teams, eerst noodgedwongen door de lockdown in verband met het coronavirus. Sinds 2021 heeft de Opleiding Sportmassage Friesland de structuur van de opleiding aangepast.

Lesstructuur

De Opleiding Sportgerichte massage bestaat uit zowel theorie- als praktijklessen. Het theoretische deel van de opleiding, met name op het gebied van fysiologie en deels anatomie, wordt op afstand gegeven. Per theorieonderdeel is in MS Teams een online les beschikbaar waarin de theorie wordt uitgelegd. Deze online les is op een eigen moment te bestuderen, net zoals de beschikbare theoriestof. Via een online les op een vast moment, wordt er nog een toelichting gegeven op de lesstof, worden online voorbeeldvragen besproken en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Hierdoor hoeven de studenten niet wekelijks naar de opleidingslocatie te komen, waardoor de belastbaarheid van de opleiding verbeterd. De praktijklessen waarin anatomie van spieren en gewrichten aan de orde komt, maar ook de massagetechnieken, vinden tweewekelijks plaats op de opleidingslocatie.

Online beschikbaar

Met MS Teams (gratis te downloaden) krijgen studenten van de Opleiding Sportmassage Friesland toegang tot digitaal les- en oefenmateriaal. Het les- en oefenmateriaal bestaat uit online lessen, PowerPoint, oefen- en instructiefilmpjes m.b.t. diverse massagetechnieken. Daarnaast bevat het systeem algemene informatie met lesplanning, competenties, cliëntdossiers en andere documenten die van toepassing zijn.

Voor de cursus geldt een minimum van 10 en een maximum van 14 cursisten. 

Petrissage

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor personen die belangstelling hebben voor het vak massage , maar vooralsnog niet de intentie zich te binden aan een sportvereniging. Deze opleiding is een goede basis om zich vervolgens te specialiseren met één of meerdere van de vele specifieke massagevormen die zijn ontwikkeld.

Toelatingseisen

Er zijn geen formele toelatingseisen voor deze opleiding. Met name het theoretische deel moet echter niet onderschat worden. In een groot gedeelte van de theorie, met name bij anatomie en fysiologie, wordt gebruik gemaakt van de Latijnse benamingen. Een en ander kan, vooral voor wie lang uit het leerproces is, flink wat tijd vergen.

Niveau

NESM omschrijft de opleiding als niveau MBO4.

Vrijstellingenbeleid

Vrijstellingen in het volgen van een deel van de opleiding wordt niet verleend, tenzij eerder verkregen competenties hun geldigheid niet hebben verloren ten tijde van het praktijkexamen sportgerichte massage. Daarbij moet men denken aan een elders behaald  reanimatie/aed certificaat of diploma, wat erkend is door de examinerende instantie NESM. Korting op het opleiding- of cursusgeld, als gevolg op deze vrijstelling, wordt nimmer verleend.

basisopleiding voor een sportmasseur:

Sportgerichte Massage

Het examen

Je kunt hierin alleen bij het VOS examen doen en je krijgt dan het diploma “Sportgerichte Massage“.

Startdatum en locatie

De opleiding Sportgerichte massage start in de week waarin het Voortgezet Onderwijs aan het schoolseizoen begint. De exacte startdatum staat vermeld op de pagina “Lesrooster en data”.

De lessen worden gegeven in:

Plaats

Dag/Tijd

Gebouw

Adres

Telefoon

Leeuwarden

maandagavond 19.00 uur – 22.00 uur

Zalencentrum “Zaal enzo” (vh “Priyas”)

Kalverdijkje 77c 8924 JJ Leeuwarden

058-2503738

Mochten er door calamiteiten (“code oranje” bv. storm, ijzel, sneeuwval) lessen worden afgelast, dan wordt in overleg een nieuwe datum bepaald zodat alsnog het aantal afgesproken lessen kan worden gegeven