SPORTMASSAGE/ VERZORGING

Basisopleiding

De basisopleiding voor een sportmasseur begint bij de opleiding Sportmassage/Verzorging. De naam sportmassage/verzorging is gekozen omdat er naast het masseren ook veel aandacht wordt besteed aan verzorging (EHBSO, tapen, bandageren). Deze vaardigheden moeten vooral in de sport veelvuldig toegepast worden, vandaar het voorvoegsel “sport”.

Doel van de opleiding

De opleiding Sportmassage/Verzorging is gericht op het kunnen voldoen aan de minimumeisen voor het theoretische en praktische deel van het NGS-assessment of het examen van de Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage (NESM).
De theorie vakken bestaan uit: Anatomie, Fysiologie en Massage/Verzorging.
Bij het NGS komt hier ook nog Kwaliteitszorg bij.

Modern opleiden bij Opleiding Sportmassage Friesland

Bij de Opleiding Sportmassage Friesland leiden we modern op. Dat wil zeggen dat we gebruik maken van digitale systemen voor lesmomenten, lesmateriaal en oefenmateriaal. Ook is de structuur van de opleiding aangepast, waardoor het mogelijk is om op eigen momenten te studeren.

Sinds 2020 maakt Opleiding Sportmassage Friesland gebruik van MS Teams, eerst noodgedwongen door de lockdown in verband met het coronavirus. Sinds 2021 heeft de Opleiding Sportmassage Friesland de structuur van de opleiding aangepast.

Lesstructuur

De opleiding Sportmassage/ verzorging bestaat uit zowel theorie- als praktijklessen. Het theoretische deel van de opleiding, met name op het gebied van fysiologie en deels anatomie, wordt op afstand gegeven. Per theorieonderdeel is in MS Teams een online les beschikbaar waarin de theorie wordt uitgelegd. Deze online les is op een eigen moment te bestuderen, net zoals de beschikbare theoriestof. Via een online les op een vast moment, wordt er nog een toelichting gegeven op de lesstof, worden online voorbeeldvragen besproken en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Hierdoor hoeven de studenten niet wekelijks naar de opleidingslocatie te komen, waardoor de belastbaarheid van de opleiding verbeterd. De praktijklessen waarin anatomie van spieren en gewrichten aan de orde komt, maar ook de massage- en sportverzorgingstechnieken, vinden tweewekelijks plaats op de opleidingslocatie.

Online beschikbaar

Met MS Teams (gratis te downloaden) krijgen studenten van de Opleiding Sportmassage Friesland toegang tot digitaal les- en oefenmateriaal. Het les- en oefenmateriaal bestaat uit online lessen, PowerPoint, oefen- en instructiefilmpjes rond masseren en sportverzorging. Daarnaast bevat het systeem algemene informatie met lesplanning, competenties, cliëntdossiers en andere documenten die van toepassing zijn.

Voor de opleiding geldt een minimum van 10 en een maximum van 14 cursisten.

Je kunt kiezen of je getoetst wilt worden door het NGS of de VOS.
Zie hieronder.

Doelgroep

De opleiding is met name bedoeld voor personen die in de sportwereld werkzaam (willen) zijn en belangstelling hebben voor het vak massage en de daarbij behorende verzorging.

Toelatingseisen

Er zijn geen formele toelatingseisen voor deze cursussen. Met name het theoretische deel moet echter niet onderschat worden; bij een groot gedeelte van de theorie, met name bij anatomie en fysiologie, wordt gebruik gemaakt van de Latijnse benamingen. Een en ander kan, vooral voor wie lang uit het leerproces is, flink wat tijd vergen.

Niveau

NESM en NGS omschrijven de opleiding als niveau MBO4.

Vrijstellingenbeleid

Vrijstellingen in het volgen van een deel van de opleiding wordt niet verleend, tenzij eerder verkregen competenties hun geldigheid niet hebben verloren ten tijde van het praktijkexamen sportmassage/verzorging. Daarbij moet men denken aan een elders behaald reanimatie/aed certificaat of diploma, wat erkend is door de examinerende instanties NESM of NGS. Korting op het opleiding- of cursusgeld, als gevolg op deze vrijstelling, wordt nimmer verleend.

basisopleiding voor een sportmasseur:

Sportmassage/Verzorging

Het NGS-assessment

Het NGS-assessment kan alleen worden afgelegd door de cursisten Sportmassage/Verzorging en bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het theoretisch gedeelte wordt via het CITO afgenomen in een computercentrum bij jou in de buurt en je moet hiervoor slagen alvorens een aantal weken later een assessment afgelegd mag worden. De examens worden landelijk gehouden en zijn erkend door het KCE.

Het VOS-examen

Het VOS-examen, is toegankelijk voor de cursisten Sportmassage/Verzorging en bestaat uit een modulair opgezet theorie-examen en aan het eind van de cursus een praktijkexamen. Het examen staat onder auspiciën van de NESM.

Startdatum en locatie

De opleiding Sportmassage/Verzorging start in de week waarin het Voortgezet Onderwijs aan het schoolseizoen begint. De exacte startdatum staat vermeld op de pagina “Lesrooster en data”.

De lessen worden gegeven in:

Plaats

Dag/Tijd

Gebouw

Adres

Telefoon

Leeuwarden

maandagavond 19.00 uur – 22.00 uur

Zalencentrum “Zaal enzo” (vh “Priyas”)

Kalverdijkje 77c 8924 JJ Leeuwarden

058-2503738

Mochten er door calamiteiten (“code oranje” bv. storm, ijzel, sneeuwval) lessen worden afgelast, dan wordt in overleg een nieuwe datum bepaald zodat alsnog het aantal afgesproken lessen kan worden gegeven